Polityka prywatności

Administratorem Państwa danych jest: Firma Handlowo-Usługowa KONSENSUS Alicja Kubik z siedzibą w Zamościu ul. Jana Kilińskiego 79 A, NIP 922-109-43-81.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu wystawienia faktury oraz prawidłowego wykonywania obowiązków rachunkowo-podatkowych przez FHU KONSENSUS Alicja Kubik  w Zamościu ul. Jana Kilińskiego 79 A .

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest wykonanie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, określającego, zakres danych, które musi zawierać faktura. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do wystawienia faktury i dostawy zamawianych towarów.

W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących przetwarzania przez nas danych osobowych mogą Państwo skontaktować się z nami za pomocą adresu e-mail: konsensus.zamosc@gmail.com

Dostęp do Państwa danych będą mieć nasi pracownicy oraz podmioty współpracujące z FHU KONSENSUS Alicja Kubik, obsługujące systemy informatyczne, w których przetwarzane są Państwa dane osobowe, związane z wystawieniem faktury i dostawą zamówionych towarów.  

Przysługuje Państwu prawo do:

  • żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz do przeniesienia danych,
  • wniesienia skargi do Prezesa UODO dotyczącej przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych.

Państwa dane nie będą wykorzystywane do profilowania, ani podejmowania zautomatyzowanych decyzji.